Monday, 20 January, 2020

Pozrite sa, ako používať past perfect – predminulý čas v angličtine


Past perfect– predminulý čas v angličtine má mnoho použití. Môžeme ho použiť na to, aby sme hovorili o veciach, ktoré sa udiali v minulosti ešte pred inou udalosťou v minulosti. Môžeme ho použiť, keď hovoríme o tom, čo v minulosti povedal niekto iný. A môžeme ho tiež použiť, keď si želáme, aby niečo bolo v minulosti urobené inak.

školní úloha
 
O past perfect bolo napísaných plno článkov.
 
Čo však veľa ľudí nevie, je, že na otázky v predminulom čase je v poriadku odpovedať nielen v predminulom čase, ale aj v minulom jednoduchom čase:
 
Pozrime sa na to, ako to vyzerá na týchto 4 dialógoch:
 
A) Had you finished all your homework before you started watching TV?        Dokončil si všetky úlohy kým si začal pozerať TV?
B) Yes, mom. I finished all my homework before I started watching TV.            Áno mami. Dokončil som si úlohy, kým som začal pozerať TV.

A) Had she worked here before 2013?                 Pracovala tu pred 2013?
B) I don't think so. I think she joined the company in 2015.      Nemyslím si. Myslím, že k nám prišla v 2015.

A) Had it stopped snowing when you came in?              Prestalo snežiť, keď si prišiel dnu?
B) Nope. It was still snowing when I came in.  Nie. Stále snežilo, keď som prišiel dnu.

posluchači

A) Had he established his own law firm before he got married?            Založil si svoju vlastnú právnickú firmu, kým sa oženil?
B) Yes, he got married the year after he established his law firm.         Áno, oženil sa rok po tom, čo si založil právnickú firmu.

A) Had they met each other before the party?               Stretli sa pred párty?
B) I don't know, but it seems like they had met each other before.     Neviem, ale vyzerá to, ako keby sa už predtým stretli.

 
Na týchto 4 dialógoch vidíte, že je v poriadku na otázky v past perfect odpovedať aj s predminulým časom, aj s minulým jednoduchým časom.

Ohodnoťte příspěvek