plus minus gleich

Viete že...

Traja stroskotanci doplávajú na ostrov. Najprv si myslia, že je opustený, ale potom zistia, že sú na ňom ľudožrúti. Náčelník stroskotancom hovorí:
,,Necháme vás žiť, ale musíte splniť jednu úlohu. Choďte do lesa a prineste 10 kusov z jedného druhu ovocia."
Tak idú do lesa. Príde prvý a nesie jablká. Náčelník hovorí:
,,Tak a teraz si ich napchaj do zadku, ale nemôžeš sa ani smiať, ani plakať." Strčí si prvé a začne plakať. Zjedia ho. Príde druhý a nesie čučoriedky. Dá si prvú, druhú....deviatu a začne sa rehotať. Zjedia ho. Na druhom svete sa pýta prvý druhého:
,,Prečo si sa začal smiať? Veď si mohol žiť."
A druhý na to:
,,Vieš, keď som zbadal toho tretieho ako nesie tie ananásy..."

Údržba počítačových sieti


Potrebujete zriadiť bezdrôtové pripojenie pre svojich zamestnancov? Zabezpečiť firemné dáta pred externými hrozbami? Skonsolidovať vašu sieť pre rýchlu komunikáciu, bezproblémové zdieľanie súborov na pracovisku a množstvo iných vecí týkajúcich sa počítačových sietí? Dobre nastavená firemná počítačová sieť pomáha k rastu produktivity zamestnancov, k ich spokojnosti a nehovoriac o radosti zamestnávateľa. Pomocou kvalitného pripojenia na vašu sieť budete mať vaše dáta neustále k dispozícií a dostatočne chránené tak aby sa nedostali do nevyžiadaných rúk.


Firewall

  • Opravy a nastavenia hardvéru sieťových prvkov 
  • Identifikácia a odstránenie problému nesprávne fungujúcej siete
  • Korekcia závad firewallu
  • Servisné zásahy pre sieťové prvky LAN, Wifi, WAN
  • Iné opatrenia s vysokou prioritou pre sieťové prvky