plus minus gleich

Viete že...

Traja stroskotanci doplávajú na ostrov. Najprv si myslia, že je opustený, ale potom zistia, že sú na ňom ľudožrúti. Náčelník stroskotancom hovorí:
,,Necháme vás žiť, ale musíte splniť jednu úlohu. Choďte do lesa a prineste 10 kusov z jedného druhu ovocia."
Tak idú do lesa. Príde prvý a nesie jablká. Náčelník hovorí:
,,Tak a teraz si ich napchaj do zadku, ale nemôžeš sa ani smiať, ani plakať." Strčí si prvé a začne plakať. Zjedia ho. Príde druhý a nesie čučoriedky. Dá si prvú, druhú....deviatu a začne sa rehotať. Zjedia ho. Na druhom svete sa pýta prvý druhého:
,,Prečo si sa začal smiať? Veď si mohol žiť."
A druhý na to:
,,Vieš, keď som zbadal toho tretieho ako nesie tie ananásy..."

IT Outsourcing


Leaf Point, s.r.o. realizuje projekty outsourcingu sa účelom poskytnúť koncovému objednávateľovi pridanú hodnotu efektívnym využitím technologického a softvérového vybavenia. Nie je totiž pravidlo, že rovnaká technológia prináša rovnakú hodnotu.

Výhody outsourcingu IT sú pre objednávateľa v tom, že starosti s obstarávaním technológie, precovnej sily a rôzneho ďalšieho vybavenia znáša poskytovateľ služby, a teda počas celého obdobia realizácie projektu sa zákazník môže venovať svojmu predmetu podnikania.

Leaf Point poskytuje IT outsourcing vo forme čiastového alebo úplného outrsourcingu.

  • Čiastkový IT outsourcing je charakteristický pri rôznych implementačných projektoch kde je pre zákazníka výhodnejšie využitie externej spoločnosti pre zníženie doby implementácie, zvýšenie získanej hodnoty a taktiež pre pomerne nákladné obstaranie odborného personálu, ktorý po realizácii projektu nebude mať vo firme dostatočné uplatnenie. Z tohto dôvodu je na potrebný projekt prizvaná externá spoločnosť za účelom poskytnutia čiastkovej alebo

  • Úplný outsourcing IT je kompletné prevzatie zodpovednosti za dostupnosť služby a IT vybavenia pričom to ostáva vo vlastníctve poskytovateľa.