plus minus gleich

Viete že...

Traja stroskotanci doplávajú na ostrov. Najprv si myslia, že je opustený, ale potom zistia, že sú na ňom ľudožrúti. Náčelník stroskotancom hovorí:
,,Necháme vás žiť, ale musíte splniť jednu úlohu. Choďte do lesa a prineste 10 kusov z jedného druhu ovocia."
Tak idú do lesa. Príde prvý a nesie jablká. Náčelník hovorí:
,,Tak a teraz si ich napchaj do zadku, ale nemôžeš sa ani smiať, ani plakať." Strčí si prvé a začne plakať. Zjedia ho. Príde druhý a nesie čučoriedky. Dá si prvú, druhú....deviatu a začne sa rehotať. Zjedia ho. Na druhom svete sa pýta prvý druhého:
,,Prečo si sa začal smiať? Veď si mohol žiť."
A druhý na to:
,,Vieš, keď som zbadal toho tretieho ako nesie tie ananásy..."

toggle
toggle

Čo je to Outsourcing?


Outsourcing je umelo vytvorené slovo z anglických slov out (von) a source (zdroj). Je to teda určitá forma koncepcie, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku. Jednotlivé podnikové procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca.

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje ako odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (napríklad subdodávateľa). Outsourcovanie je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev“.


Outsourcing a offshoring sú pojmy, ktoré sa veľmi často zamieňajú napriek dôležitým technickým odlišnostiam. Outsourcing zahŕňa zmluvu s dodávateľom čo môže ale nemusí zahŕňať forma offshoringu. Offshoring je presun organizačnej jednotky do inej krajiny bez ohľadu na to či je daná služba outsourcovaná alebo je stále riadená materskou organizáciou/spoločnosťou.

Pojem outsourcing sa najčastejšie aplikuje na IT infraštruktúru alebo na procesy náročné na IT, lebo sa stal známym v 80. rokoch v súvislosti s veľkými IT ousourcingovými zmluvami od spoločností ako General Motors alebo Eastman Kodak. Outsourcing sa však veľmi rýchlo rozšíril z oblasti IT služieb do takmer všetkých podnikových procesov, od výskumu, cez výrobu, účtovníctvo až po ľudské zdroje.