plus minus gleich

Viete že...

Traja stroskotanci doplávajú na ostrov. Najprv si myslia, že je opustený, ale potom zistia, že sú na ňom ľudožrúti. Náčelník stroskotancom hovorí:
,,Necháme vás žiť, ale musíte splniť jednu úlohu. Choďte do lesa a prineste 10 kusov z jedného druhu ovocia."
Tak idú do lesa. Príde prvý a nesie jablká. Náčelník hovorí:
,,Tak a teraz si ich napchaj do zadku, ale nemôžeš sa ani smiať, ani plakať." Strčí si prvé a začne plakať. Zjedia ho. Príde druhý a nesie čučoriedky. Dá si prvú, druhú....deviatu a začne sa rehotať. Zjedia ho. Na druhom svete sa pýta prvý druhého:
,,Prečo si sa začal smiať? Veď si mohol žiť."
A druhý na to:
,,Vieš, keď som zbadal toho tretieho ako nesie tie ananásy..."

toggle
toggle

Profil Firmy

Spoločnosť Leaf Point bola založená za účelom poskytnúť svojim klientom kompletnú starostlivosť o kancelárske a informačné technológie. Našim cieľom je sprístupniť, a čo najviac zjednodušiť informačné technológie zákazníkom. S nami je IT easy...

Pri realizácií našich projektov IT infraštruktúry, informačných systémov, externej správy sietí a ďalších riešení v oblasti internetu a intranetu spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami softvéru aj hardvéru.

Pomocou zabezpečenia správy IT umožňujeme našim klientom efektívnejšie zameranie sa na predmet podnikania čím zvyšujeme ich produktivitu práce a konkurencieschopnosť na trhu. Kombináciou kvalitných technológií a nášho jedinečného prístupu ku zákazníkom budete stále o krok pred konkurenciou.

Leaf Point je spoločnosť, ktorá si uvedomuje zodpovednosť voči životnému prostrediu. Preto ho chránime a zároveň podporujeme enviromentálne organizácie.


 

Čo je to Outsourcing?


Outsourcing je umelo vytvorené slovo z anglických slov out (von) a source (zdroj). Je to teda určitá forma koncepcie, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku. Jednotlivé podnikové procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca.

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje ako odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (napríklad subdodávateľa). Outsourcovanie je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev“.


Outsourcing a offshoring sú pojmy, ktoré sa veľmi často zamieňajú napriek dôležitým technickým odlišnostiam. Outsourcing zahŕňa zmluvu s dodávateľom čo môže ale nemusí zahŕňať forma offshoringu. Offshoring je presun organizačnej jednotky do inej krajiny bez ohľadu na to či je daná služba outsourcovaná alebo je stále riadená materskou organizáciou/spoločnosťou.

Pojem outsourcing sa najčastejšie aplikuje na IT infraštruktúru alebo na procesy náročné na IT, lebo sa stal známym v 80. rokoch v súvislosti s veľkými IT ousourcingovými zmluvami od spoločností ako General Motors alebo Eastman Kodak. Outsourcing sa však veľmi rýchlo rozšíril z oblasti IT služieb do takmer všetkých podnikových procesov, od výskumu, cez výrobu, účtovníctvo až po ľudské zdroje.


 

Kompletné riešenia pre SMB


Pokiaľ nie ste fanúšikom IT a nechcete mať žiadne ale žiadne starosti o informačné či kancelárske technológie prenechajte nám vaše starosti a my sa o ne s radosťou postaráme ako o svoje vlastné. Nehanbíme sa za úchylku pre počítače. Stačí aby ste nám povedali ako si predstavujete aby veci fungovali a ak nechcete ani to nemusíte. Sami vám navrhneme model aký bude pre vašu spoločnosť najvhodnejší. Pribalíme niekoľko alternatív a potom už len vybrať.


Modelov fungovania je hneď nielkoľko

  • samostatná jednotka/oddelenie
  • externý zamestnanec
  • outsourcingová spoločnosť

Leaf Point, s.r.o sa vám postará o IT od začiatku fungovania spoločnosti a bude ju sprevádzať počas celého jej rastu.

Vzhľadom na rozsiahlosť nie je možné napísať všetky prípady. Ak sa potrebujete uistiť či to čo potrebujete vykonávame kľudne nás kontaktujte a radi vás o tom uistíme.